Breaking News
Home / Misc / ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੀਓ 3 ਵਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਘਟੇਗਾ 10 ਕਿੱਲੋ ਵ ਜਨ

ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੀਓ 3 ਵਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਘਟੇਗਾ 10 ਕਿੱਲੋ ਵ ਜਨ

ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰ ਦੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਅੱਜ ਕਲ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ ਰੇ ਸ਼ਾ ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅ ਕਤੀ ਮੋਟਾ ਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਪਾ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗ ਲ ਤ ਆ ਦਤਾਂ ਕਾ ਰ ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਘ ਰੇ ਲੂ ਰੈਮਿਡੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ 10 ਦਿ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦ ਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾ ਰ ਘਟਾ ਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਰੈਮਿਡੀ ਨੂੰ ਤਿ ਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਖਾ ਲੀ ਕੱਚ ਦਾ ਜਾਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋ ਤਿੰਨ ਚ ਮ ਚ ਹਲਦੀ ਦੇ ਪਾਉ। ਹਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸ ਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ‌। ਇ ਹ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿ ਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਪਾ ਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਪਾ ਊ ਡ। ਦੋਸਤੋ ਬ ਜਾ ਰ ਤੋ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਡੰਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊ ਡਰ ਤਿ ਆਰ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਉਣੇ ਹਨ। ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋ ਟਾ ਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕ ਰ ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰ ਗਰ ਸਾ ਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਜ ਵਾਇਣ। ਦੋਸਤੋ ਅਜ ਵਾਇਣ ਨੂੰ ਪੀ ਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚ ਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ ਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਕੱਚ ਦੇ ਜਾ ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿ ਲਾ ਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਿਸ਼ ਰਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿ ਲਾ ਸ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ ਰਣ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚੱ ਮਚ ਤੁ ਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ ਰ ਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨੁ ਸ ਖਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿ ਆ ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ, ਦੁਪ ਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ ਤੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 3 ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰ ਯੋ ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ ਰਯੋ ਗ ਕਰਕੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆ ਪ ਣਾ ਭਾ ਰ ਘਟਾ ਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਦੌ ਰਾ ਨ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀ ਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾ ਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌ ਰਾ ਨ ਠੰਢੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਦ ਕਤੀ ਰਾ ਨਾਰੀ ਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇ ਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇ ਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਇਸ ਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟ ਣਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ |

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ |ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |

Check Also

ਆਹ ਦੇਖ ਲਉ ਨਸ਼ੇ ਚ ਟਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਕਰ ਤੂਤਾਂ

ਉਕਤ ਤਸਵੀਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ …