Breaking News
Home / Misc / ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੰ ਭੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੰ ਭੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਸ਼ੀ ਧ ਰ ਪਤਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰ ਭੋ ਗ ਤੋਂ ਵਾਂ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਬਜਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜ ਪਾ ਨੀ ਤੇਲ ਆਦਿ ਇਹ ਸਭ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਲ-ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਜੈਤੁਨ ਦਾ ਤੇਲ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਸ਼ੀ ਧ ਰ ਪ ਤ ਨ ਤੋਂ ਛੁ ਟ ਕਾ ਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚਰਮ ਸੁੱ ਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਬਾਰੇਸਮੱਗਰੀ – ਦਾਲ-ਚੀਨੀ ਦਾ ਤੇਲ -10 ਗ੍ਰਾਮ – ਜੈਤੁਨ ਦਾ ਤੇਲ -30 ਗ੍ਰਾਮ।

ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀ ਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸੰ ਭੋ ਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਤਕ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿੰ ਗ ਉੱਪਰ ਇਸਦੀ ਮ ਸਾ ਜ ਕਰੋ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਿੰ ਗ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰ ਭੋ ਗ ਕਰੋ।ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਭੋ ਗ ਸ਼ਕਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਜਲਣ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਵੋ।ਜੇਕਰ ਫਿਰਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਲਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰ ਭੋ ਗ ਸ਼ ਕ ਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ ਰੀ ਰ ਵਿਚ ਗਾ ੜਾ ਵੀ ਰ ਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅ ਸ਼ ਲੀ ਲ ਚਿ ਤ ਰ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾ ਹਿ ਤ ਨਾ ਪੜੋ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰ ਜ ਨਾ ਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਵੋ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ ਕ ਤੀ ,ਵੀ ਰ ਜ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵੀ ਰ ਜ ਗਾ ੜਾ ਹੋਵੇ।ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚੀਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ-ਰੋਜ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰ ਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Check Also

ਆਹ ਦੇਖ ਲਉ ਨਸ਼ੇ ਚ ਟਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਕਰ ਤੂਤਾਂ

ਉਕਤ ਤਸਵੀਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ …