Breaking News
Home / Misc / ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਉਗੇ !

ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਉਗੇ !

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰ ਹੀ ਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਨੇ ਘੁੱਗੀ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੋ ਸ ਤੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਡਲਟ ਸੀਨ ਵ ਸ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਡਲਟ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇ ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱ ਜ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲ ੜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜ ਵਾ ਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ ਪਰ ਹੁ ਣ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋ ਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹ ਜ਼ਾ ਰ ਰੁਪਏ ਲਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁ ਪਿ ਆ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਕ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਬਰਦਸਤ ਹੱਲ

ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿ ਹ ਤ …